သားေကာင္းေယာက္်ားမ်ား မိန္းမသား ဘဝကို ကိုယ္ခ်င္း စာတတ္ၿပီး တန္ဖိုးထား တတ္ၾက ပါေစလို့

သားေကာင္းေယာက္်ားမ်ား မိန္းမသား ဘဝကို ကိုယ္ခ်င္း စာတတ္ၿပီး တန္ဖိုးထား တတ္ၾက ပါေစလို့ ေယာက်ာ္းမ်ား မဖတ္ရ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ ဘဝမွာ အရြယ္ေရာက္ လာပါၿပီတဲ့ ရာသီ ကလာၿပီ ၊ ထိန္းရၿပီ ၊သိမ္းရၿပီ ၊ ဂ႐ုစိုက္ရၿပီ ရည္းစား ထားပါၿပီတဲ့ လြမ္းရျပန္ၿပီ၊ ေဆြးရျပန္ၿပီ ၊ ေၾကကြဲရျပန္ၿပီ ၊ ခံစားရျပန္ၿပီ အိမ္ေထာင္ျပဳ …

သားေကာင္းေယာက္်ားမ်ား မိန္းမသား ဘဝကို ကိုယ္ခ်င္း စာတတ္ၿပီး တန္ဖိုးထား တတ္ၾက ပါေစလို့ Read More

SCREEN SHOT တခုေၾကာင့္ ယြန္းယြန္းနဲ႔ တြဲေနဆဲပဲလားလို႔ ပရိတ္တသတ္ေတြ ဝိုင္းဝန္းေမးခြန္းထုတ္တာခံေနရတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ စည္သူဝင္း…

SCREEN SHOT တခုေၾကာင့္ ယြန္းယြန္းနဲ႔ တြဲေနဆဲပဲလားလို႔ ပရိတ္တသတ္ေတြ ဝိုင္းဝန္းေမးခြန္းထုတ္တာခံေနရတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ စည္သူဝင္း… ဧၿပီလ (၂၉)ရက္ေန႔ကတင္လိုက္တဲ့ SCREEN SHOT တခုေၾကာင့္ ယြန္းယြန္းနဲ႔ တြဲေနဆဲပဲလားလို႔ ပရိတ္တသတ္ေတြ ဝိုင္းဝန္းေမးခြန္းထုတ္တာခံေနရတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ စည္သူဝင္း… သ႐ုပ္ေဆာင္ စည္သူဝင္းနဲ႔ ယြန္းယြန္း တိုကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့လေတြ မွာ လူမႈေရးေဖာက္ျပန္မႈျပႆနာေတြေၾကာင့္ လူသိ ရွင္ၾကား အရွက္ …

SCREEN SHOT တခုေၾကာင့္ ယြန္းယြန္းနဲ႔ တြဲေနဆဲပဲလားလို႔ ပရိတ္တသတ္ေတြ ဝိုင္းဝန္းေမးခြန္းထုတ္တာခံေနရတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ စည္သူဝင္း… Read More