ဆီးခ်ိဳ၊ ေရယုန္၊ ပန္းနာေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါ၊ ေလေရာဂါ၊ မိခင္မ်ား ႏို႔ထြက္ေစရန္ႏွင့္ အျခားမ်ားစြာ ေဆးဖက္ဝင္ေသာ ၿခံစည္း႐ိုးေပၚက ကင္းပုံပင္

ဆီးခ်ိဳ၊ ေရယုန္၊ ပန္းနာေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါ၊ ေလေရာဂါ၊ မိခင္မ်ား ႏို႔ထြက္ေစရန္ႏွင့္ အျခားမ်ားစြာ ေဆးဖက္ဝင္ေသာ ၿခံစည္း႐ိုးေပၚက ကင္းပုံပင္
Health

ဆီးခ်ိဳ၊ ေရယုန္၊ ပန္းနာေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါ၊ ေလေရာဂါ၊ မိခင္မ်ား ႏို႔ထြက္ေစရန္ႏွင့္ အျခားမ်ားစြာ ေဆးဖက္ဝင္ေသာ ၿခံစည္း႐ိုးေပၚက ကင္းပုံပင္

ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားတြင္ ေပါက္ေရာက္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေလ့က်ေပါက္သည္။ သစ္ပင္ ၿခံစည္း႐ိုးတို႔တြင္လည္း ေပါက္ေလ့ရွိသည္။အသီး-လုံး၍ ရွည္ေမ်ာေမ်ာပုံရွိသည္။

ဆီးခ်ိဳ၊ ေရယုန္၊ ပန္းနာေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါ၊ ေလေရာဂါ၊ မိခင္မ်ား ႏို႔ထြက္ေစရန္ႏွင့္ အျခားမ်ားစြာ ေဆးဖက္ဝင္ေသာ ၿခံစည္း႐ိုးေပၚက ကင္းပုံပင္

၂ လက္မေက်ာ္ခန႔္ ရွည္သည္။ အခြံ ေျပာင္ေခ်ာၿပီး အစိမ္းေပၚတြင္ အျဖဴစင္းမ်ားရွိ၏။မွည့္ေသာအခါ လိေမၼာ္နီေရာင္ ရွိသည္။ အေစ့လြန္းပုံရွိသည္။ ေႏြေရာ မိုးပါ သီးေသာ္လည္း မိုးရာသီတြင္ ပိုသီးသည္။

အသုံးဝင္ပုံ-ပၪၥငါးပါး ၊ အ႐ြက္ ၊ အသီး ၊ အျမစ္။ ပၪၥငါးပါးအသုံးျပဳပုံ-

၁။ ပင္စည္ျပဳတ္ရည္ကို သလိပ္႐ႊင္ေဆးအျဖစ္ အသုံးျပဳရာ၌ အထူးထင္ရွား၏။

အ႐ြက္အသုံးျပဳပုံ-

၁။ အ႐ြက္စိမ္းကို ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိသူမ်ား ေၾကာ္ခ်က္စားသုံးရ၏။

၂။ ကင္းပုံ႐ြက္ႏွင့္ နံနံေစ့ ဆတူကို ျပဳတ္၍ အဖ်ားက်ေဆး၊ ဝမ္းေပ်ာ့ေဆးအျဖစ္ အသုံးျပဳသည္။

၃။ ကင္းပုံ႐ြက္ကို သန္က်ေဆး ေဖာ္စပ္ရာ၌ သုံး၏။

၄။ ကင္းပုံ႐ြက္ အရည္ကို ေရယုန္နာေပၚသို႔ မၾကာခဏတို႔ေပးလွ်င္ ေရယုန္နာ ေပ်ာက္ကင္းသည္။

၅ ။ ကင္းပုံ႐ြက္ကို သည္းေျခပ်က္ျခင္းႏွင့္ အဆုတ္ႁပြန္ေရာင္ ေရာဂါတို႔အတြက္ ေဖာ္စပ္ေသာေဆးမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း အသုံးျပဳသည္။

အသီးအသုံးျပဳပုံ-

၁။ ကင္းပုံသီးကို သားသည္ မိခင္မ်ား ႏို႔ထြက္ေစရန္ႏွင့္ ေလေရာဂါ၊ ေသြးေဖာက္ျပန္ေသာေရာဂါ၊ ပန္းနာ ေခ်ာင္းဆိုး ေရာဂါမ်ား၌ အသုံးျပဳသည္။

အျမစ္အသုံးျပဳပုံ-

၁။ အျမစ္ကို အဖ်ားက်ေဆး၊ ဝမ္းသက္ေဆး အျဖစ္သုံးသည္။ (ကင္းပုံတြင္ အခါး၊ အခ်ိဳ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည့္အနက္ ေဆးဖက္တြင္ အခါးကို အသုံးမ်ားသည္။)

ျမန္မာ့ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ား

ကင္းပုံပင္သည္ ပၪၥငါးပါး အသုံးဝင္ေသာ အပင္ျဖစ္ပါသည္။ သလိပ္႐ႊင္ျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ျခင္း၊ သန္ေကာင္၊တုတ္ေကာင္မ်ား က်ေစျခင္း၊ နားကိုက္ေရာဂါ၊ အေရျပားေပၚတြင္ ျဖစ္ေသာ ေရယုန္ကဲ့သို႔ေသာ

ဆီးခ်ိဳ၊ ေရယုန္၊ ပန္းနာေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါ၊ ေလေရာဂါ၊ မိခင္မ်ား ႏို႔ထြက္ေစရန္ႏွင့္ အျခားမ်ားစြာ ေဆးဖက္ဝင္ေသာ ၿခံစည္း႐ိုးေပၚက ကင္းပုံပင္

အနာႏွင့္ အပူနာမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။ ကင္းပုံ႐ြက္ သတၱဳရည္ကို ဆီးခ်ိဳေဝဒနာရွင္မ်ားအား ကုသႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။အထူးသျဖင့္ ႏို႔မထြက္ေသာ မိခင္မ်ား ကင္းပုံသီးကို ခ်က္စားပါက ႏို႔ထြက္ ေစပါသည္။

ကင္းပုံ အေၾကာင္းသိမွတ္စရာ အျဖာျဖာ

ကင္းပုံပင္သည္ အလြန္စိုက္ပ်ိဳးရ လြယ္ကူေသာ အပင္တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ အေစ့မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပင္စည္အကိုင္းအခက္မွ ေသာ္လည္းေကာင္း စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳမ်ိဳးႏွင့္ အခါးမ်ိဳးဟူ၍ ရွိၿပီး အခါးမ်ိဳးက ပို၍ ေဆးဖက္ဝင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ဆီးခ်ိဳ၊ ေရယုန္၊ ပန္းနာေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါ၊ ေလေရာဂါ၊ မိခင္မ်ား ႏို႔ထြက္ေစရန္ႏွင့္ အျခားမ်ားစြာ ေဆးဖက္ဝင္ေသာ ၿခံစည္း႐ိုးေပၚက ကင္းပုံပင္

စိုက္ပ်ိဳးစကာလတြင္ ေရပုံမွန္ ေလာင္းေပး႐ုံမွလြဲ၍ အပင္ႀကီးထြားလာသည့္အခါ ေရေလာင္းရန္ သိပ္မလိုေသာ အပင္ျဖစ္ပါသည္။ အနီးအနားရွိ အပင္မ်ား၊ခ်ဳံမ်ားေပၚသို႔ တြယ္တက္ၿပီးအသီးသီးေသာအပင္ျဖစ္သျဖင့္အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ား၌ ၿခံစည္း႐ိုးတြင္ ေလကာပင္ အေနျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးၾကပါသည္။

ဆီးခ်ိဳ၊ ေရယုန္၊ ပန္းနာေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါ၊ ေလေရာဂါ၊ မိခင္မ်ား ႏို႔ထြက္ေစရန္ႏွင့္ အျခားမ်ားစြာ ေဆးဖက္ဝင္ေသာ ၿခံစည္း႐ိုးေပၚက ကင္းပုံပင္

အညာေဒသကဲ့သို႔ ေရရွားပါးေသာ ေဒသမ်ားတြင္လည္း ျဖစ္ထြန္းေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ၿခံေဘးေတြမွာ ေတြ႕ရေလ့ရွိၿပီး ေဆးဖက္ဝင္လွေသာ ႏြယ္ပင္တစ္ခုအျဖစ္လည္းေကာင္း…ထမင္းၿမိန္စရာဟင္းတစ္ခုအျဖစ္လည္းေကာင္း…တန္ဖိုးရွိလွေသာေၾကာင့္ မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။

Credit-Tam Kee

Via- Askstylemedia

Unicode

ဆီးချို၊ ရေယုန်၊ ပန်းနာချောင်းဆိုးရောဂါ၊ လေရောဂါ၊ မိခင်များ နို့ထွက်စေရန်နှင့် အခြားများစွာ ဆေးဖက်ဝင်သော ခြံစည်းရိုးပေါ်က ကင်းပုံပင်

မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားတွင် ပေါက်ရောက်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလေ့ကျပေါက်သည်။ သစ်ပင် ခြံစည်းရိုးတို့တွင်လည်း ပေါက်လေ့ရှိသည်။အသီး-လုံး၍ ရှည်မျောမျောပုံရှိသည်။

ဆီးခ်ိဳ၊ ေရယုန္၊ ပန္းနာေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါ၊ ေလေရာဂါ၊ မိခင္မ်ား ႏို႔ထြက္ေစရန္ႏွင့္ အျခားမ်ားစြာ ေဆးဖက္ဝင္ေသာ ၿခံစည္း႐ိုးေပၚက ကင္းပုံပင္

၂ လက်မကျော်ခန့် ရှည်သည်။ အခွံ ပြောင်ချောပြီး အစိမ်းပေါ်တွင် အဖြူစင်းများရှိ၏။မှည့်သောအခါ လိမ္မော်နီရောင် ရှိသည်။ အစေ့လွန်းပုံရှိသည်။ နွေရော မိုးပါ သီးသော်လည်း မိုးရာသီတွင် ပိုသီးသည်။

အသုံးဝင်ပုံ-ပဉ္စငါးပါး ၊ အရွက် ၊ အသီး ၊ အမြစ်။ ပဉ္စငါးပါးအသုံးပြုပုံ-

၁။ ပင်စည်ပြုတ်ရည်ကို သလိပ်ရွှင်ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုရာ၌ အထူးထင်ရှား၏။

အရွက်အသုံးပြုပုံ-

၁။ အရွက်စိမ်းကို ဆီးချိုရောဂါရှိသူများ ကြော်ချက်စားသုံးရ၏။

၂။ ကင်းပုံရွက်နှင့် နံနံစေ့ ဆတူကို ပြုတ်၍ အဖျားကျဆေး၊ ဝမ်းပျော့ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုသည်။

၃။ ကင်းပုံရွက်ကို သန်ကျဆေး ဖော်စပ်ရာ၌ သုံး၏။

၄။ ကင်းပုံရွက် အရည်ကို ရေယုန်နာပေါ်သို့ မကြာခဏတို့ပေးလျှင် ရေယုန်နာ ပျောက်ကင်းသည်။

၅ ။ ကင်းပုံရွက်ကို သည်းခြေပျက်ခြင်းနှင့် အဆုတ်ပြွန်ရောင် ရောဂါတို့အတွက် ဖော်စပ်သောဆေးများတွင် ထည့်သွင်း အသုံးပြုသည်။

အသီးအသုံးပြုပုံ-

၁။ ကင်းပုံသီးကို သားသည် မိခင်များ နို့ထွက်စေရန်နှင့် လေရောဂါ၊ သွေးဖောက်ပြန်သောရောဂါ၊ ပန်းနာ ချောင်းဆိုး ရောဂါများ၌ အသုံးပြုသည်။

အမြစ်အသုံးပြုပုံ-

၁။ အမြစ်ကို အဖျားကျဆေး၊ ဝမ်းသက်ဆေး အဖြစ်သုံးသည်။ (ကင်းပုံတွင် အခါး၊ အချို နှစ်မျိုးရှိသည့်အနက် ဆေးဖက်တွင် အခါးကို အသုံးများသည်။)

မြန်မာ့ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ

ကင်းပုံပင်သည် ပဉ္စငါးပါး အသုံးဝင်သော အပင်ဖြစ်ပါသည်။ သလိပ်ရွှင်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးပျောက်ခြင်း၊ သန်ကောင်၊တုတ်ကောင်များ ကျစေခြင်း၊ နားကိုက်ရောဂါ၊ အရေပြားပေါ်တွင် ဖြစ်သော ရေယုန်ကဲ့သို့သော

ဆီးခ်ိဳ၊ ေရယုန္၊ ပန္းနာေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါ၊ ေလေရာဂါ၊ မိခင္မ်ား ႏို႔ထြက္ေစရန္ႏွင့္ အျခားမ်ားစြာ ေဆးဖက္ဝင္ေသာ ၿခံစည္း႐ိုးေပၚက ကင္းပုံပင္

အနာနှင့် အပူနာများကို ပျောက်ကင်းစေပါသည်။ ကင်းပုံရွက် သတ္တုရည်ကို ဆီးချိုဝေဒနာရှင်များအား ကုသနိုင်ကြောင်း သိရပါသည်။အထူးသဖြင့် နို့မထွက်သော မိခင်များ ကင်းပုံသီးကို ချက်စားပါက နို့ထွက် စေပါသည်။

ကင်းပုံ အကြောင်းသိမှတ်စရာ အဖြာဖြာ

ကင်းပုံပင်သည် အလွန်စိုက်ပျိုးရ လွယ်ကူသော အပင်တစ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။ အစေ့မှသော်လည်းကောင်း၊ ပင်စည်အကိုင်းအခက်မှ သော်လည်းကောင်း စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။ အချိုမျိုးနှင့် အခါးမျိုးဟူ၍ ရှိပြီး အခါးမျိုးက ပို၍ ဆေးဖက်ဝင်ကြောင်း သိရပါသည်။

ဆီးခ်ိဳ၊ ေရယုန္၊ ပန္းနာေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါ၊ ေလေရာဂါ၊ မိခင္မ်ား ႏို႔ထြက္ေစရန္ႏွင့္ အျခားမ်ားစြာ ေဆးဖက္ဝင္ေသာ ၿခံစည္း႐ိုးေပၚက ကင္းပုံပင္

စိုက်ပျိုးစကာလတွင် ရေပုံမှန် လောင်းပေးရုံမှလွဲ၍ အပင်ကြီးထွားလာသည့်အခါ ရေလောင်းရန် သိပ်မလိုသော အပင်ဖြစ်ပါသည်။ အနီးအနားရှိ အပင်များ၊ချုံများပေါ်သို့ တွယ်တက်ပြီးအသီးသီးသောအပင်ဖြစ်သဖြင့်အချို့ဒေသများ၌ ခြံစည်းရိုးတွင် လေကာပင် အနေဖြင့် စိုက်ပျိုးကြပါသည်။

ဆီးခ်ိဳ၊ ေရယုန္၊ ပန္းနာေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါ၊ ေလေရာဂါ၊ မိခင္မ်ား ႏို႔ထြက္ေစရန္ႏွင့္ အျခားမ်ားစြာ ေဆးဖက္ဝင္ေသာ ၿခံစည္း႐ိုးေပၚက ကင္းပုံပင္

အညာဒေသကဲ့သို့ ရေရှားပါးသော ဒေသများတွင်လည်း ဖြစ်ထွန်းကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ခြံဘေးတွေမှာ တွေ့ရလေ့ရှိပြီး ဆေးဖက်ဝင်လှသော နွယ်ပင်တစ်ခုအဖြစ်လည်းကောင်း…ထမင်းမြိန်စရာဟင်းတစ်ခုအဖြစ်လည်းကောင်း…တန်ဖိုးရှိလှသောကြောင့် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။

Credit-Tam Kee

Via- Askstylemedia

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Health
မိမိႏွင့္ မတည့္ေသာ အစားမွား၍ အဆိပ္သင့္ခဲ့လွ်င္ ဘုမၼရာဇာျမစ္နဲ႔ ဧကရာဇ္ျမစ္ ကိုသတိရပါ

မိမိႏွင့္ မတည့္ေသာ အစားမွား၍ အဆိပ္သင့္ခဲ့လွ်င္ ဘုမၼရာဇာျမစ္နဲ႔ ဧကရာဇ္ျမစ္ ကိုသတိရပါ လူမွာအစားအေသာက္၊ အေနအထိုင္က သင့္တင့္မွ်တစြာ စားေသာက္ေနထိုင္ရပါမည္။ မိမိႏွင့္ မတည့္ေသာ အစား အစာ၊ တက္စာမ်ား စားေသာက္မိရင္ ေရာဂါေဝဒနာ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ စားခ်င္တဲ့ စိတ္ဆႏၵကို ဦးစားေပးၿပီး မတည့္ ေသာ အစားအစာ မစားသင့္ပါဘူး။ ေန႔စဥ္စားေသာက္ေနတဲ့ အစားအစာေတြထဲမွာ အျခားသူေတြအတြက္ အဆင္ ေျပေပမယ့္ မိမိစားေသာက္မိရင္ မတည့္တဲ့ အစားအစာေတြကို အၿမဲသတိထားသင့္ ပါတယ္။ အစားမေတာ္ တလုပ္ ဆိုေသာ ထုံးႏွလုံးကို အၿမဲသတိမူႏိုင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ စားေသာက္ပါ။ ငါးအသည္း၊ တညင္းသီး၊ ပဲျမစ္၊ မႈိတို႔ကို စား ေသာက္မိရင္ျဖစ္ေစ၊ မတည့္ေသာ …

Health
ဒူးနာသူတိုင္းကို ကိုယခ်င္းစာလို႔ ကိုယ္ေတြ႕ေပ်ာက္တဲ့နည္းေလး တင္ေပးလိုက္ပါတယ္

ဒူးနာသူတိုင္းကို ကိုယခ်င္းစာလို႔ ကိုယ္ေတြ႕ေပ်ာက္တဲ့နည္းေလး တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ ဒူးနာဖူးသူမွသိလို႔ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္နဲ႕ ေဆးနည္းတင္ေပး လိုက္ပါတယ္ေနာ္။ ဒီနည္းလမ္းက စာေရးဆရာမ လွိုင္း(ေတာင္ႀကီး)ရဲ႕ လက္ေတြ႕ ဒူးနာေပ်ာက္ေဆးနည္း တစ္ခုပါ။ ဒူးနာေပ်ာက္တဲ့ ​ေဆးနည္းေျပာျပမယ္ ေနာ္ လက္ေတြ႕သက္သာခဲ့တာမို႔ ဒူးနာေနတ ဲ့မိတ္ေဆြေတြ လုပ္ၾကည့္ေစ ခ်င္ပါတယ္ က်မညာဖက္ဒူးက တစ္စစ္စစ္နဲ႕ကိုက္ကိုက္ၿပီးနာေနတာ ေတာ္ေတာ္ၾကာေပါ့ နာလာရင္ေအာ္ေန ရတယ္….ေဆးမ်ိဳးစုံလိမ္းၾကည့္တာ ပူၿပီးနံတယ္ ခဏသက္သာတယ္ျပန္ျဖစ္ေရာ …ဒါနဲ႕ ေျခဖေနာင့္နာတုန္းကလုပ္ဖူးတဲ့ ေဆးနည္းအတိုင္း လုပ္ၾကည့္မယ္ ဆိုၿပီး ျပန္လုပ္ၾကည့္တာ ခုေတာ့ေပ်ာက္သြားလို႔ ရန္ကုန္မွာေခ်ာ္လဲ လို႔ရတဲ့ ဒဏ္ရာနာေနတာေၾကာင့္ခုျပန္လုပ္ ထားပါတယ္….ေျခသလုံးပုံပါေနလို႔ကန္ေတာ့ပါရွင္ ရွားေစာင္းလက္ပတ္ လက္တစ္ဝါးစာကို ဆူးေတြ လွီးထုတ္ၿပီးအျပားလိုက္ႏွစ္ျခမ္းျခမ္းလိုက္ပါ ….ၿပီးရင္မီးႏြေးႏြေးေလးကင္ပါ အပူခံနိုင္သေလာက္ကင္ၿပီးရင္ ဒူးေခါင္းေပၚမွာေျဖးေျဖးျခင္းတင္ပါ ၿပီးရင္ရွားေစာင္းလက္ပတ္ျပဳတ္က်မွာစိုးလို႔ပုံပါအတိုင္း ႂကြပ္ႂကြပ္အိပ္ ကိုအေနေတာ္ညွပ္ၿပီ …

Health
အသည္း ပ်က္စီး ေနၿပီ ဆိုတာ ျပသေန တဲ့ အဓိကလကၡဏာ (၇)မ်ိဳး အေၾကာင္း

အသည္း ပ်က္စီး ေနၿပီ ဆိုတာ ျပသေန တဲ့ အဓိကလကၡဏာ (၇)မ်ိဳး အေၾကာင္း….. (၁) မ်က္လုံးနဲ႔ အသားအေရာင္ဝါ လာျခင္း အသားအေရနဲ႔ မ်က္လုံးေတြ ဝါေနတယ္ ဆိုရင္ အသည္းက ျပႆနာ တစ္ခုခုျဖစ္ေနပါၿပီ။ တကယ္လို႔ တံေတြးေတြ ကပါ ဝါက်င္က်င္ အေရာင္ေျပာင္းလာၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ ဆရာဝန္နဲ႔ ခ်က္ခ်င္း သြားျပသင့္တဲ့ အေျခအေနျဖစ္ေန ပါၿပီ။ (၂) ဝမ္းဗိုက္အလြန္ေဖာင္းလာျခင္း ဝမ္းဗိုက္ေနရာက အၿမဲလိုလို ေဖာင္းေနတယ္၊ ေနရထိုင္ ရတာလည္း သက္ေတာင့္ သက္သာမရွိဘူး၊ အၿမဲလိုလို ျပည့္အင့္တဲ့ ခံစားခ်က္မ်ိဳး ျဖစ္ေနတယ္၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ တစ္ေယာက္လို႔ ထင္ရေလာက္ေအာင္ ဝမ္းဗိုက္က ေဖာင္းေနတယ္ဆိုရင္လည္း အသည္းေၾကာင့္ …