ေဒါက္တာ ဆာဆာ ေျပာသည့္ သူ႕ဘဝ ဇာတ္ေၾကာင္း ႏွင့္ NU G ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာ

News

ေဒါက္တာ ဆာဆာ ေျပာသည့္ သူ႕ဘဝ ဇာတ္ေၾကာင္း ႏွင့္ NU G ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာ

အေမရိကန္ ရွိ လက္ဝဲယိမ္း ဆိုရွယ္လစ္ ဝါဒီ မဂၢဇင္း ႀကီး Jacobin ႏွင့္

​ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းခန္းတြင္ ေဒါက္တာ ဆာဆာကသူဘဝဇာတ္ေၾကာင္ းႏွင့္

လက္ရွိ ရင္ဆိုင္ေနရမႈ မ်ားအတြက္ ပြင့္လင္းစြာ ေျပာသြားသည္ကို ျပန္လည္

တင္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္ ကို ျမန္မာ နိုင္ငံ အေ နာက္ေျမာက္ပိုင္း ခ်င္းျပည္နယ္ အတြင္းရွိ…

ေဒါက္တာ ဆာဆာ ေျပာသည့္ သူ႕ဘဝ ဇာတ္ေၾကာင္း ႏွင့္ NU G ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာ

႐ြာတ႐ြာ မွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ ႐ြာမွာ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး မရွိ၊ လွ်ပ္စစ္

မီ းမရွိ၊ ေသာက္ေရ သုံးေရ ဆိုတာမ်ိဳးလည္း မရွိပါဘူး။ကြၽန္ေတာ့္ အေမရဲ႕

ေဒါက္တာ ဆာဆာ ေျပာသည့္ သူ႕ဘဝ ဇာတ္ေၾကာင္း ႏွင့္ NU G ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာ

မိတ္ ေဆြ သူငယ္ခ်င္းေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားက မီ း တြင္းထဲမွာ ဆုံးသြားၾကတာ

မ်ားတယ္။ကြၽန္ေတာ္ ငယ္ဘဝ က သူငယ္ခ်င္း ေတြလည္း ဝ မ္း ေလ်ာ ေရာဂါ၊…

ေဒါက္တာ ဆာဆာ ေျပာသည့္ သူ႕ဘဝ ဇာတ္ေၾကာင္း ႏွင့္ NU G ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာ
ငွ က္ ဖ်ာ းေရာဂါ တို႔လို အျခား ကုသလို႔ ရနိုင္တဲ့ေရာဂါေတြ နဲ႕ ဆုံးသြား ၾကတာ

ခ်ည္းပဲ ဆိုေတာ့ ကြၽန္ ေတာ္ အလွည့္လည္း ဘယ္ေတာ့ ေရာက္မလာလဲ ဆိုၿပီး စိုးရိမ္ေနရပါတယ္။

အဲ့ဒီ တုန္းက ကြၽန္ေတာ္ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ လူေတြ ရဲ႕ ဒု ကၡ ေဝဒနာ ေတြကို ျပန္ေျပ ာျပဖို႔ စကာ းေတာင္ ရွာမရပါဘူး။၁၉၈၈ မွာ…

ေဒါက္တာ ဆာဆာ ေျပာသည့္ သူ႕ဘဝ ဇာတ္ေၾကာင္း ႏွင့္ NU G ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာ

ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အေရးေတာ္ပုံႀကီး ျဖစ္လာေတာ့ စစ္အစိုးရ ရဲ႕ ႏွိ မ္

ႏွ င္းျခင္း ခံခဲ့ရတယ္။ခ်င္းလူမ်ိဳး တကၠ သိုလ္ ေက်ာင္း သားေတြလည္း

စစ္အစိုးရကို ေတာ္လွန္ဖို႔ ခ်င္းအမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္လို လ က္ နက္ကို င္

အဖြဲ႕ေတြနဲ႕ ပူးေပါင္းသြားခဲ့ၾကတယ္။ကြၽန္ေတာ္ အသက္ ရွစ္ႏွစ္ ကိုးႏွစ္ အ႐ြယ္ေလာက္မွာ…

ေဒါက္တာ ဆာဆာ ေျပာသည့္ သူ႕ဘဝ ဇာတ္ေၾကာင္း ႏွင့္ NU G ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာ
စစ္သားေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႐ြာ ကို ေရာက္လာၾကတယ္။ အနီ းအနား ႐ြာေတြက ႐ြာသားေတြကို ဆင့္ေ ခါၿပီး ေပၚတာဆြဲ တာတို႔၊

ႏွိ ပ္ စ က္တာတို႔၊ အ ဓ မၼ က် င့္ တာေတြ လုပ္လာတယ္။ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆို သူတို႔ေနဖို႔ တန္း လ်ားေတြြ

ေဒါက္တာ ဆာဆာ ေျပာသည့္ သူ႕ဘဝ ဇာတ္ေၾကာင္း ႏွင့္ NU G ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာ

ေဆာက့္အခါ ေျမႀကီးကို လက္နဲ႕ တူးေပးခဲ့ၾက ရတယ္။ဗုံ း ဆံေတြ၊ စ စ္ လ က္နက္ ပစၥည္းေတြ..

ကိုလည္း ေက်ာပိုးၿပီး လိုက္ပို႔ေပးခဲ့ၾကရတယ္။ အ ေတာ္ကို ဆိုးပါတယ္ဗ်ာ။ကြၽန္ေတာ့္ ႐ြာမွာ အလ ယ္တန္းေက်ာင္ း မရွိေတာ့

ရန္ကုန္ကို သြားၿပီး ေက်ာင္းတက္ဖို႔ ထြက္လာခဲ့ရတယ္။ရန္ကုန္ ေရာက္ေတာ့ ဗ်ာ

ဘာမွမသိ ေယာင္ခ်ာခ်ာ ေပါ့၊ ရန္ကုန္ မွာ လယ္သ မား မိသားစု နဲ႕ အတူေနခဲ့ရၿပီး လိ င္ ပိုင္းဆိုင္ရာ..

ေဒါက္တာ ဆာဆာ ေျပာသည့္ သူ႕ဘဝ ဇာတ္ေၾကာင္း ႏွင့္ NU G ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာ
မေတာ္တေရာ္ လု ပ္ ခံရတာတို႔၊ ကိုယ္ထိ လ က္ ေရာ က္ ႏွိ ပ္ စ က္ခံရတာတို႔ ႀကဳံခဲ့ရတယ္၊ ေက်ာင္းမွာ လည္း ေတာ သား ဆိုၿပီး

အနို င္က် င့္ ဗို လ္က်တာခံရျပန္ေရာ။၁၉၉၇ မွာ ကြၽန္ေတာ္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၿပီးသြားတယ္။

အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာလည္း ေက်ာင္းသာ းေတြ အႀကီး အက်ယ္ ဆႏၵျပေနတဲ့ အခ်ိန္နဲ႕ သြားႀကဳံခဲ့တယ္။…

ေဒါက္တာ ဆာဆာ ေျပာသည့္ သူ႕ဘဝ ဇာတ္ေၾကာင္း ႏွင့္ NU G ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာ

အဲ့ဒီတုန္းက အေတာ္ ျပ င္းျပ င္းထ န္ထ န္ ႏွိ မ္ ႏွ င္းခံခဲ့ရၿပီး စစ္အစိုးရက တကၠသိုလ္ေတြကို ပိ တ္ ျပ စ္လိုက္တယ္။

ကြၽန္ေတာ္လည္း ရန္ကုန္မွာ ဆက္ၿပီး ပ ညာသင္ဖို႔ မျဖစ္နိုင္ေတာ့တာနဲ႕ အိႏၵိယ က ေကာလိပ္ေတြ မွာ

တက္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။တက္ခြင့္ရျပန္ေတာ့ ၾကက္ေတြ၊ ဝက္ေတြ၊ ဆိတ္ေတြ ေမြးၿပီး…

ေဒါက္တာ ဆာဆာ ေျပာသည့္ သူ႕ဘဝ ဇာတ္ေၾကာင္း ႏွင့္ NU G ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာ
ေရာင္းရင္း ေက်ာင္းစရိတ္ ရွာခဲ့ရတယ္။အိႏၵိယမွာ ေက်ာင္းၿပီးသြားေတာ့

ကြၽန္ေတာ္လည္း အေမရိကန္ က ေဆးတကၠသိုလ္ ကို တက္ခ်င္လာတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေက်ာင္းစရိတ္က ေဈးႀကီးလြန္းတယ္။ဒီလိုနဲ႕ တေန႕က် အာေမနီးယားက ေဆးေက်ာင္း နဲ႕

ပတ္ သက္တဲ့ စာ ေစာင္တခု ဖတ္မိခဲ့တယ္။ေက်ာင္းစရိတ္ကလည္ း..

ကြၽန္ေတာ္ တတ္နိုင္တဲ့ ႏႈန္းမ်ိဳးနဲ႕ ဆိုေတာ့ ၂၀၀၂ မွာ အာေမနီးယား ကို

ထြက္လာခဲ့တယ္။အဲ့ဒီမွာလည္း ေရာက္ကတည္းက ႐ုန္းကန္ခဲ့ရတာပါပဲ။

ေဒါက္တာ ဆာဆာ ေျပာသည့္ သူ႕ဘဝ ဇာတ္ေၾကာင္း ႏွင့္ NU G ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာ

ဒီလိုနဲ႕ ႏွစ္အ ေတာ္ၾကာေတာ့ မယုံနိုင္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္လို႔ ေျပာရမလားပဲ

၊ အဂၤလန္က ပညာသင္ဆု ရခဲ့တယ္။အဂၤလန္မွာ ေဆးေက်ာင္း ၿပီးတာနဲ႕ ကြၽန္ေတာ္..

ဇာတိေျမကိုပဲ ျပန္ဖို႔ ဆုံး ျဖ တ္လိုက္တယ္။သူတို႔အတြက္ ကုသ ေပးမယ့္ ဆရာဝန္ဆိုလို႔ ကြၽန္ေတာ္ပဲရွိတယ္။

တေန႕တေန႕ကို လူနာ ေလးရာကေန ငါးရာေလာက္ အထိ ၾကည့္ ေေပးခဲ့ရတယ္

ေဒါက္တာ ဆာဆာ ေျပာသည့္ သူ႕ဘဝ ဇာတ္ေၾကာင္း ႏွင့္ NU G ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာ

​ေ။နာက္ဆုံး ဝ န္ ပိလာေတာ့ ႐ြာသားေတြကို က်န္းမ ာေရး နဲ႕ ပတ္သက္ၿ ပီး သင္တန္းေတြ ေပးခဲ့ရ ေတာ့တယ္။..

အေျခခံ က်န္းမာ ေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေသာက္ေရသုံးေရ ေတြ သန႔္သန႔္ရွင္းရွင္း ထားၾကဖို႔ ဘာတို႔ သင္ေပးခဲ့ရတယ္။

လက္မွတ္ရ သားဖြား ဆရာမ ဆိုတာမ်ိဳး မရွိေတာ့ ကေလး ဘယ္လို ေမြးေပးရမယ္ ဆိုတာလည္း သင္ေပးရေသးတယ္။

ေဒါက္တာ ဆာဆာ ေျပာသည့္ သူ႕ဘဝ ဇာတ္ေၾကာင္း ႏွင့္ NU G ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာ

ကြၽန္ေတာ္ တို႔ အား လုံး အခုလို လူအသက္ေတြ ကယ္တင္နိုင္မယ့္ အလုပ္ မ်ိဳးေတြ ၾကားမွာ က်င္လည္ရင္း ေပ်ာ္ေနခဲ့ၾကတယ္။..

၂၀၁၂ မွာ NLD ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက ကြၽန္ေတာ္ကို နိုင္ငံေရးထဲ ပါဖို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာတယ္။ကြၽန္ေတာ္ကလည္း လူေတြနဲ႕ ေ အလုပ္ေ

တြ ဆက္လုပ္ခ်င္ေသးတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ ၂၀၂၀ ေရာက္လာေတာ့ ေ႐ြ းေကာက္ပြဲ အ တြက္ NLD က ခ်ဥ္းကပ္ လာျ ပန္ပါတယ္။

ေဒါက္တာ ဆာဆာ ေျပာသည့္ သူ႕ဘဝ ဇာတ္ေၾကာင္း ႏွင့္ NU G ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာ

ကြၽန္ေတာ္ကို “အေတာ္ကို လိုအပ္ေနလို႔ ေျပာတာပါ” ဆိုၿပီး ေျပာလာ ၾကတယ္။…

ကြၽန္ေတာ္လည္း လူမ်ိဳး၊ တိုင္းရင္းသား၊ ဓေလ့ထုံး တမ္း၊ အသား အေရာင္၊ က်ားမ ကြဲေန မႈဟာ အဓိက မဟုတ္ ဘဲ

အားလုံး ညီၫြတ္ၾကဖို႔ အတြက္ စၿပီး စည္း ႐ုံးလႈပ္ရွားေပးခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားလုံးက လြတ္လပ္ခြင့္၊

ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း နဲ႕ သာယာ ဝေျပာစြာ ေနထိုင္နိုင္ ဖို႔ ကိုပဲ လိုလ ားတဲ့ ေနရာမွာ တူညီေနၾက ပါတယ္။…

ကြၽန္ေတာ္တို႔ သားသမီးေတြ အတြက္ ထမင္းစားပြဲေပၚမွာ စားဖို႔ ေသာက္ဖို႔ ရွိေနဖို႔ပဲ လိုတယ္။ဒါေတြ အားလုံးက ကြၽန္ေတာ္ ရဲ႕

နိုင္ငံေရး ပဲ၊ ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ ညီၫြတ္ၾကဖို႔ ဆိုတဲ့ ကမ္းပိန္းက အေတာ္ကိုေအာင္ ျမင္ခဲ့တယ္။

ဒီလိုနဲ႕ ေဖေဖၚဝါရီ ၁ ရက္ေန႕ မနက္မွာ အာဏာသိမ္းလိုက္ၿပီ ဆိုတဲ့ သတင္းေၾကာင့္ အိပ္ယာက နိုးလာခဲ့တယ္။…

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ျမႇောက္ထားခဲ့တဲ့ အစိုးရ နဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ျဖဳ တ္ခ်ၿပီး ဖမ္းဆီး ျပ စ္ လိုက္ၾကတယ္။

ကြၽန္ေတာ္လည္း အဖမ္းမခံရေအာင္ ေရွာင္မွ ျဖစ္ေတာ့မယ္ ဆိုၿပီး တကၠဆီ သမားလို ဝတ္စားၿပီး နယ္စပ္ကို ထြက္ေျပးလာခဲ့ရတယ္ ။..

စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြက CDM ကို အေတာ္ေၾကာက္႐ြံ႕ၾကတယ္ဗ်၊ သူတို႔အတြက္ အလုပ္လုပ္မေပးနိုင္ဘူးလို႔ ျငင္းဆို ထား ၾကတာကိုး၊

လက္ရွိလည္း စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကို လ က္ န က္ ကိုင္ ေတာ္လွန္ေနတာေတြ တိုးျမင့္ လာေနပါတာ ေတြ႕ေနရပါၿပီ။

CDM ဟာ ယခုအခ်ိန္အထိ အာဏာသိမ္း အဖြဲ႕ကို အႀကီးအက်ယ္ ဒု ကၡ အေပး နိုင္ဆုံး တြန္းကန္အားႀကီး ျဖစ္ေနဆဲပါ။..

အမ်ိဳးသား ညီၫြတ္ေရး အစိ

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္တို႔ရဲ႕လက္ဦးဆရာတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေမာ္ဒယ္ေလာကရဲ႕ဖခင္ၾကႇီး ကိုေဌးမင္းထြန္း ယေန႔ကြယ္လြန္
News
အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္တို႔ရဲ႕လက္ဦးဆရာတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေမာ္ဒယ္ေလာကရဲ႕ဖခင္ၾကႇီး ကိုေဌးမင္းထြန္း ယေန႔ကြယ္လြန္

အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္တို႔ရဲ႕လက္ဦးဆရာတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေမာ္ဒယ္ေလာကရဲ႕ဖခင္ၾကႇီး ကိုေဌးမင္းထြန္း ယေန႔ကြယ္လြန္ ေဌးမင္းထြန္းကေတာ့ျမန္မာေမာ္ဒယ္လ္ေလာက ရဲ႕နာမည္ေက်ာ္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္ၿပီးျမေ႐ႊဝါရဲ႕ ခင္ပြန္း အကပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္ ပါတယ္။ မင္းသမီး ႀကီးျဖစ္တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ထပ္ဆင့္ အကယ္ဒမီအိျႏ ၵာေက်ာ္ဇင္ရဲ႕ လက္ဦးဆရာ တစ္ေယာက္လဲျဖစ္ ပါတယ္၊ေဌးမင္းထြန္း ကိုေမာ္ဒယ္ေ လာကရဲ႕ ဖခင္ႀကီး လို႔လဲအမ်ား ကတင္ စားထားၾက ပါေသး တယ္။ ဒီကေန႔ၾသဂုတ္ လ၄ရက္ေ န႔မွာဆိုရင္ျမန္မာေမာ္ဒယ္လ္ေ လာကရဲ႕နာမည္ေက်ာ္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္ၿပီး၊ အကပညာ ရွင္တစ္ဦးျ ဖစ္တဲ့ေဌးမင္းထြန္း ကေတာ့ ကြယ္လြန္ သြား ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ကြယ္လြန္ သြားတာလဲဆို တာကိုေတာ့ေ ဖာ္ျပျခင္းမရွိေသး ပါဘူးေနာ္ ၊မိသားစုနဲ႔လဲ ထပ္တူ ဝမ္းနည္း ရပါတယ္။ေဌးမင္းထြန္း ကေတာ့ အရင္က  …

သူရဲေကာင္းမေလးၾကယ္စင္ ထြက္သြားခဲ့တာ ယေန႔ဆိုရင္ (၅)လျပည့္ခဲ့ၿပီ
News
သူရဲေကာင္းမေလးၾကယ္စင္ ထြက္သြားခဲ့တာ ယေန႔ဆိုရင္ (၅)လျပည့္ခဲ့ၿပီ

သူရဲေကာင္းမေလးၾကယ္စင္ ထြက္သြားခဲ့တာ ယေန႔ဆိုရင္ (၅)လျပည့္ခဲ့ၿပီ ေဖာ္ဖဝါရီလ တစ္ရက္ေန႔က စလို႔ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာစစ္အာဏာရွင္ ကိုဆန႔္က်င္တဲ့ဆႏၵျပပြဲေ တြျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားမွာျဖစ္ပြားခဲ့တာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ ရဲ႕ရက္စက္မႈေ တြေၾကာင့္ သူရဲေကာင္းမ်ား စြာေႂကြလႊင့္ခံ ရတာလည္းျ ဖစ္ပါတယ္။ မၾကယ္စင္က မတ္လ၃ရက္ေန႔မွာဆိုရင္ ေတာ္လွန္ေရး ႀကီးမွာပါဝင္ရင္း က်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ သူရဲေကာင္းမေလး ပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ဒီကေန႔ၾသဂုတ္ လ၃ရက္ေန႔မွာ ဆိုရင္သူရဲ ေကာင္းေလး မၾကယ္စင္ေခၚက်ားရွီး က်ဆုံးသြားတာ က၅လ ျပည့္သြား ခဲ့ပါၿပီ ၊မိသားစုမ်ား နဲ႔အတူျပည္သူ မ်ားကလဲ စိတ္မေကာင္း စြာျဖစ္ယေန႔ ထိအမွတ္ရ ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဖာ္ဖဝါရီလ တစ္ရက္ေန႔ ကစလို႔ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာစစ္အာဏာ ရွင္ကိုဆန႔္ က်င္တဲ့ဆႏၵျပပြဲေ တြျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပား …

အခုတစ္ေလာအေမးမ်ားတဲ့ ေမးခြန္းက ဂ်ပန္ဖိုက္တာအိုကာမိနဲ႔ေအာင္လတို႔ပြဲျဖစ္လာႏိူင္လားဆိုတာပါဘဲ
News
အခုတစ္ေလာအေမးမ်ားတဲ့ ေမးခြန္းက ဂ်ပန္ဖိုက္တာအိုကာမိနဲ႔ေအာင္လတို႔ပြဲျဖစ္လာႏိူင္လားဆိုတာပါဘဲ

အခုတစ္ေလာအေမးမ်ားတဲ့ ေမးခြန္းက ဂ်ပန္ဖိုက္တာအိုကာမိနဲ႔ေအာင္လတို႔ပြဲျဖစ္လာႏိူင္လားဆိုတာပါဘဲ ဒီပြဲျဖစ္လာ ႏိူင္လား အခုတစ္ေလာ အေမးမ်ား တဲ့ေမးခြန္းက ဂ်ပန္ဖိုက္တာ အိုကာမိနဲ႔ ေအာင္လတို႔ ပြဲျဖစ္လာ ႏိူင္လား ဆိုတာ ပါဘဲပြဲျဖစ္ခဲ့ ရင္ေတာ့ ပြဲေကာင္း တစ္ပြဲပါ ဂ်ပန္ ဖိုက္တာအိုကာမိဆိုတာ တစ္ခ်ိန္က UFCမွာခ်ံပီယံလုခြင့္ အထိရရွိခဲ့တဲ့ ဖိုက္တာ တစ္ေယာက္ပါ အခုအခ်ိန္မွာ ေတာ့အ ေကာင္း ဆုံးအခ်ိန္ေတြဟာ ကုန္လြန္ခဲ့ပါၿပီ အသက္40 ရွိေနပါၿပီ Oneမွာ5ပြဲ ထိုးသက္ထား ၿပီ2ပြဲကိုအမွတ္ နဲ႔အႏိူင္ရထား ပါတယ္သိုေသာ္ လည္းအိုကာမိဟာ MMAေလာကမွာ ဂႏၲဝင္ဖိုက္တာ တစ္ေယာက္လို႔ ေျပာရင္လဲမမွား ပါဖူးဒါေၾကာင့္ ေအာင္လကသူ နဲ႔ထိုးသက္ဖို႔ဖိတ္ ေခၚထားတဲ့ စာရင္းထဲမွာ ပါအိုကာမိကို ထည္သြင္း ထားတာပါ …