ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕က ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ ဝမ္ သိန္း ၁၀၀ လႉဒါန္း

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕က ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ ဝမ္ သိန္း ၁၀၀ လႉဒါန္း
News

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕က ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ ဝမ္ သိန္း ၁၀၀ လႉဒါန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီ အေရးအတြက္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား အဖြဲ႕က ဝမ္ သိန္း ၁၀၀ ကို ဇြန္လ ၈ ရက္ မနက္ ၁၁ နာရီခန႔္က ဆိုလ္းၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ မွာ လႉဒါန္း ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္ ။

အခုလို ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အေရးအတြက္ လႉဒါန္းရျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ ဒိုးဘုန္ခ႐ိုင္မႉး လည္းျဖစ္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ ဥကၠဌ လည္းျဖစ္တဲ့ မစၥတာ အီဒုန္ဂ်င္က ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၄၁ ႏွစ္က ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဂြမ္ဂ်ဴးၿမိဳ႕

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕က ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ ဝမ္ သိန္း ၁၀၀ လႉဒါန္း

ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရးမွာ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ ခံစားမႈမ်ားဟာ ယေန႔ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ေတြ႕ႀကဳံေနရတဲ့ နာက်င္မႈမ်ားနဲ႔ ဆက္စပ္ လ်က္ရွိေနေၾကာင္း ။ ဒါေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းေရး ကို ရဲဝံ့စြာ တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာျပည္သူအေပါင္းကို

ေထာက္ခံ အားေပးေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္ ။ မန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ အေရးအတြက္ ဝမ္ သိန္း ၁၀၀ လႉဒါန္းပြဲကို ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားအဖြဲ႕မွ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ားနဲ႔ ခ႐ိုင္မႉးမ်ားအျပင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ကြန္ယက္ပူးတြဲဥကၠဌ

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕က ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ ဝမ္ သိန္း ၁၀၀ လႉဒါန္း

ျဖစ္တဲ့ မစၥတာ ေဂ်ာင္ေဘာင္မ္လဲ့ နဲ႔အတူ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ စည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီ (ႏိုင္ငံတကာ) ကိုရီးယားဌာနရဲ႕ ဥကၠ႒ျဖစ္တဲ့ ဦးရန္ႏိုင္ထြန္းနဲ႔ ၊ စစ္အာဏာသိမ္း မႈဆန႔္က်င္ေရးေကာ္မတီ (ကိုရီးယား) ရဲ႕ ပူးတြဲဥကၠဌ ဦးစိုးမိုးသူတို႔လည္း

တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အလႉေငြကို လက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္ ။ အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားအဖြဲ႕မွ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ားႏွင့္ ခ႐ိုင္မႉးမ်ားကလည္း ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အေရးအား ေထာက္ခံေၾကာင္း

မိန႔္ခြန္းမ်ား ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္ ။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္စည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီ(ႏိုင္ငံတကာ) ကိုရီးယားဌာနရဲ႕ ဥကၠဌ ျဖစ္တဲ့ ဦးရန္ႏိုင္ထြန္း ကေတာ့ အခမ္းအနားမွာ “ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကိုယ္စား ေက်းဇူးတင္စ ကား

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕က ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ ဝမ္ သိန္း ၁၀၀ လႉဒါန္း

ေျပာၾကားခဲ့တဲ့အျပင္ ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ ဆိုးဝါးခါးသီးမႈကို ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရၿပီး အဲဒီစနစ္ကို အျမစ္ျဖဳတ္ တိုက္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ သမိုင္းအေတြ႕အႀကဳံရွိတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္တာေၾကာင့္ ယေန႔ ျမန္မာျပည္သူမ်ားရဲ႕ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တိုက္ပြဲကို။

အားေပးေထာက္ခံေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို ျမန္မာျပည္သူမ်ားအားလုံး ခံစားနားလည္ ေက်းဇူးတင္ေနၾကေၾကာင္း၊ အခုလို ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးကို အားေပးေထာက္ခံ ပံ့ပိုးျခင္းမ်ားအား ထာဝ ရ ေက်းဇူးတင္ေနမည္

ျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာခဲ့ပါတယ္။ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ဟာ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တိုးျမႇင့္ေရးအား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ေဒသႏၲရအစိုးရ ၂၂ ခုျဖင့္ ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားတဲ့

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕က ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ ဝမ္ သိန္း ၁၀၀ လႉဒါန္း

အဖြဲ႕ႀကီး ျဖစ္ၿပီး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔ကလည္း ဆိုးလ္ ျမန္မာသံ႐ုံးေရွ႕တြင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးအား ေထာက္ခံသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ျပဳလုပ္ကာ အာဏာသိမ္းစစ္တပ္မွ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအား ။

လက္နက္အားကိုး အႏိုင္က်င့္ျခင္းအား ကန႔္ကြက္ရႈံ႕ခ်ၿပီး ျပည္သူမ်ားကို ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ေနျခင္းမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန႔္ရန္လည္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။
Credit Original writer

Unicode

တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့က မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် ဝမ် သိန်း ၁၀၀ လှူဒါန်း

မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီ အရေးအတွက် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးမြို့တော်များ အဖွဲ့က ဝမ် သိန်း ၁၀၀ ကို ဇွန်လ ၈ ရက် မနက် ၁၁ နာရီခန့်က ဆိုလ်းမြို့တော်ခန်းမ မှာ လှူဒါန်း ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ် ။

အခုလို မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အရေးအတွက် လှူဒါန်းရခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ဒိုးဘုန်ခရိုင်မှူး လည်းဖြစ်ပြီး လူ့အခွင့်အရေး မြို့တော်များအဖွဲ့ ဥက္ကဌ လည်းဖြစ်တဲ့ မစ္စတာ အီဒုန်ဂျင်က ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄၁ နှစ်က ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဂွမ်ဂျူးမြို့

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕က ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ ဝမ္ သိန္း ၁၀၀ လႉဒါန္း

ရဲ့ ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေးမှာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ခံစားမှုများဟာ ယနေ့ မြန်မာပြည်သူများ တွေ့ကြုံနေရတဲ့ နာကျင်မှုများနဲ့ ဆက်စပ် လျက်ရှိနေကြောင်း ။ ဒါကြောင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ် အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရေး ကို ရဲဝံ့စွာ တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ မြန်မာပြည်သူအပေါင်းကို

ထောက်ခံ အားပေးကြောင်း” ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။ မန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ အရေးအတွက် ဝမ် သိန်း ၁၀၀ လှူဒါန်းပွဲကို တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး မြို့တော်များအဖွဲ့မှ မြို့တော်ဝန်များနဲ့ ခရိုင်မှူးများအပြင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ကွန်ယက်ပူးတွဲဥက္ကဌ

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕က ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ ဝမ္ သိန္း ၁၀၀ လႉဒါန္း

ဖြစ်တဲ့ မစ္စတာ ဂျောင်ဘောင်မ်လဲ့ နဲ့အတူ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် စည်းရုံးေရးကော်မတီ (နိုင်ငံတကာ) ကိုရီးယားဌာနရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ ဦးရန်နိုင်ထွန်းနဲ့ ၊ စစ်အာဏာသိမ်း မှုဆန့်ကျင်ရေးကော်မတီ (ကိုရီးယား) ရဲ့ ပူးတွဲဥက္ကဌ ဦးစိုးမိုးသူတို့လည်း

တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး အလှူငွေကို လက်ခံခဲ့ကြပါတယ် ။ အခမ်းအနားကို တက်ရောက်လာကြတဲ့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး မြို့တော်များအဖွဲ့မှ မြို့တော်ဝန်များနှင့် ခရိုင်မှူးများကလည်း မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အရေးအား ထောက်ခံကြောင်း

မိန့်ခွန်းများ ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ် ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်စည်းရုံးရေးကော်မတီ(နိုင်ငံတကာ) ကိုရီးယားဌာနရဲ့ ဥက္ကဌ ဖြစ်တဲ့ ဦးရန်နိုင်ထွန်း ကတော့ အခမ်းအနားမှာ “မြန်မာနိုင်ငံသားများကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်စ ကား

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕က ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ ဝမ္ သိန္း ၁၀၀ လႉဒါန္း

ပြောကြားခဲ့တဲ့အပြင် တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံအနေနဲ့ ။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ ဆိုးဝါးခါးသီးမှုကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး အဲဒီစနစ်ကို အမြစ်ဖြုတ် တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တာကြောင့် ယနေ့ မြန်မာပြည်သူများရဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ပွဲကို။

အားပေးထောက်ခံနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းကို မြန်မာပြည်သူများအားလုံး ခံစားနားလည် ကျေးဇူးတင်နေကြကြောင်း၊ အခုလို မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးကို အားပေးထောက်ခံ ပံ့ပိုးခြင်းများအား ထာဝ ရ ကျေးဇူးတင်နေမည်

ဖြစ်ကြောင်း” ပြောခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးမြို့တော်များအဖွဲ့ဟာ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့် တိုးမြှင့်ရေးအား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ဒေသန္တရအစိုးရ ၂၂ ခုဖြင့် ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕က ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ ဝမ္ သိန္း ၁၀၀ လႉဒါန္း

အဖွဲ့ကြီး ဖြစ်ပြီး။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့ကလည်း ဆိုးလ် မြန်မာသံရုံးရှေ့တွင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးအား ထောက်ခံသည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ပြုလုပ်ကာ အာဏာသိမ်းစစ်တပ်မှ မြန်မာပြည်သူများအား ။

လက်နက်အားကိုး အနိုင်ကျင့်ခြင်းအား ကန့်ကွက်ရှုံ့ချပြီး ပြည်သူများကို ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်နေခြင်းများကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်လည်း ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
Credit Original writer

 

 

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News
ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ Eleven Media က ဘာျဖစ္ေနလဲဟုေဇာ္မဲလံုး ​ေမးခြန္း ထုတ္

ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ Eleven Media က ဘာျဖစ္ေနလဲဟုေဇာ္မဲလံုး ​ေမးခြန္း ထုတ္ Eleven media group သတင္းေထာက္တစ္ဦးက ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကို ဘာေၾကာင့္ အေရးမယူလဲလို႔ ေမးျမန္းရာမွာ အၾကမ္းဖက္ စစ္ေကာင္စီ ေဇာ္မဲလံုးက “ရန္ကုန္တိုင္ းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ Eleven က ဘာျဖစ္ေနလဲ ” လို႔ ေမးခြန္းျပန္ေမးခဲ့ ပါ တယ္။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ Eleven media group က ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကို အေရးယူဖို ႔အတြက္ေရလာေျမာင္းေပး ေမးခြန္းေတြကို ေမးျမန္ ခဲ့တာျဖစ္ ပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ကို တပ္မေတာ္ရိကၡာေဆာင္တြင္ထားရွိထားၿပီး စစ္ေဆးေဆာင္႐ြက္ ဆဲျဖစ္တယ္လို႔ အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီ …

႐ူးေနတဲ့သားက ႐ိုက္လို႔နားမၾကားေတာ့ဘဲ ပင္ပန္းခက္ခဲစြာအဝတ္လိုက္ေလွ်ာ္ေနရတဲ့ အသက္(၈၀)ေက်ာ္အဖြား
News
႐ူးေနတဲ့သားက ႐ိုက္လို႔နားမၾကားေတာ့ဘဲ ပင္ပန္းခက္ခဲစြာအဝတ္လိုက္ေလွ်ာ္ေနရတဲ့ အသက္(၈၀)ေက်ာ္အဖြား

႐ူးေနတဲ့သားက ႐ိုက္လို႔နားမၾကားေတာ့ဘဲ ပင္ပန္းခက္ခဲစြာအဝတ္လိုက္ေလွ်ာ္ေနရတဲ့ အသက္(၈၀)ေက်ာ္အဖြား တစ္စတစ္စနဲ႔ ဆိုး႐ြားလာတဲ့ လက္ရွိျပည္တြင္းေရး အေျခအေနေတြ ေၾကာင့္ျပည္သူေတြ ဟာအစစ အရာရာခက္ခဲၾကပ္ တည္းေနၾက ရၿပီး တိုက္ပြဲေတြလည္း ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြား ကာစစ္ေဘးအႏၲရာယ္ေတြနဲ႔ ႀကဳံေတြ႕ေနၾက တာလည္းျဖစ္ ပါတယ္ ။ အဖိုးအဖြားျပည္သူေတြ အေနနဲ႔အခု လိုအခ်ိန္မွာ အခက္အခဲေတြ ကိုပိုမိုရင္ဆိုင္ေန ရၿပီးစားဝတ္ေနေရး အတြက္ခက္ခက္ ခဲခဲ႐ုန္းကန္ေန ၾကရတာေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားေတြ႕ျမင္ေန ရပါတယ္ ။ အဝတ္လိုက္ေလွ်ာ္ၿပီး ပင္ပန္းခက္ခဲ စြာ႐ုန္းကန္ေနရတဲ့ အသက္(၈၀)ေက် ာ္အဖြားတစ္ေယာက္ကလည္း႐ူးေန တဲ့သားကို ရွာေဖြေကြၽးေမြး ရတဲ့အျပင္အ႐ိုက္ ခံရတာေၾကာင့္ လည္းနားသိပ္ မၾကားေတာ့ဘဲ စားဝတ္ေနေရး အတြက္ ခက္ခက္ခဲခဲ ရွာေဖြေနရ တာေတြ႕ရ ပါတယ္။ အဖြား …

News
ေဒါက္တာ ဆာဆာ ေျပာသည့္ သူ႕ဘဝ ဇာတ္ေၾကာင္း ႏွင့္ NU G ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာ

ေဒါက္တာ ဆာဆာ ေျပာသည့္ သူ႕ဘဝ ဇာတ္ေၾကာင္း ႏွင့္ NU G ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာ အေမရိကန္ ရွိ လက္ဝဲယိမ္း ဆိုရွယ္လစ္ ဝါဒီ မဂၢဇင္း ႀကီး Jacobin ႏွင့္ ​ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းခန္းတြင္ ေဒါက္တာ ဆာဆာကသူဘဝဇာတ္ေၾကာင္ းႏွင့္ လက္ရွိ ရင္ဆိုင္ေနရမႈ မ်ားအတြက္ ပြင့္လင္းစြာ ေျပာသြားသည္ကို ျပန္လည္ တင္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္ ကို ျမန္မာ နိုင္ငံ အေ နာက္ေျမာက္ပိုင္း ခ်င္းျပည္နယ္ အတြင္းရွိ… ႐ြာတ႐ြာ မွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ ႐ြာမွာ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး မရွိ၊ လွ်ပ္စစ္ မီ းမရွိ၊ …