ပစ္ခတ္ေနတဲ့ၾကားထဲမွာ ေ႐ႊရင္ေအး၊မုန႔္လက္ေဆာင္းဆိုတဲ့ အသံ သဲ့သဲ့ ၾကားရလို႔ လိုက္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ

News

ပစ္ခတ္ေနတဲ့ၾကားထဲမွာ ေ႐ႊရင္ေအး၊မုန႔္လက္ေဆာင္းဆိုတဲ့ အသံ သဲ့သဲ့ ၾကားရလို႔ လိုက္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ

ပစ္ခတ္ေန တဲ့ၾကားထဲမွာ ေ႐ႊရင္ေအး၊ မုန႔္လက္ေဆာင္ းဆိုတဲ့ အသံ သဲ့သဲ့ ၾကားရလို႔ လိုက္ၾကည့္မိတယ္။

လွည္းကို တြန္းၿပီး သြားေနတဲ့ ဒီညီေလး ကိုေတြ႕တယ္။ တစ္ ခြက္ ဘယ္ေလာက္လဲ။

၅၀၀ ပါ အစ္ကို။

ခြက္ ၃၀ ေပးကြာ။

ဟာ — ဟုတ္ကဲ့အစ္ကို။

ပစ္ခတ္ေနတဲ့ၾကားထဲမွာ ေ႐ႊရင္ေအး၊မုန႔္လက္ေဆာင္းဆိုတဲ့ အသံ သဲ့သဲ့ ၾကားရလို႔ လိုက္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ

ငါ ျပန္လာယူမယ္ ဟုေျပာၿပီး လုပ္စရာရွိတာ သြားလုပ္။

ျပန္လာေတာ့ ခြက္ ၃၀ ျပင္ဆင္ၿပီးႏွင့္ၿပီ။

ၿပီးၿပီ အစ္ကို …တကယ္ေတာ့ ငါက တစ္ခြက္ပဲ ေသာက္မွာဗ်ာ — ငိုင္က်သြားၿပီး မ်က္ႏွာ တခ်က္ညိုး သြားသည္။

ၿပီးေတာ့ ခ်က္ခ်င္းၿပဳံးၿပီး ရပါတယ္ အစ္ကို ဟု ၿပဳံးလွ်က္ ထုပ္ၿပီးသား ေ႐ႊရင္ေအး တစ္ခြက္ ကမ္းေပး သည္။

ညီေလး — ကိုယ္က တစ္ခြက္ပဲ ေသာက္မွာ။

ဝယ္မွာက ခြက္ ၃၀။

၂၉ ခြက္ကို ညီေလး သြားရင္းနဲ႕ လမ္းေဘးမွာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုနဲ႕ကေလး၊ ​ေသာက္ခ်င္ေနတဲ့ သူေတြကို အေမာေျပ တိုက္ေပးပါ။

ဒီတခါ တကယ္ လွပတဲ့အၿပဳံးနဲ႕ စိတ္ခ်ပါ အစ္ကိုရယ္ဟု ျပန္ေျပာသည္။

မိမိေပးေသာ ေငြကို ကိုင္လွ်က္ လွည္းကို ေငြျဖင့္ ပုတ္လိုက္သည္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အခုမွ ေဈးဦးေပါက္ျခင္း ျဖစ္သည္ကို သိလိုက္ရသည္။

ကိုယ္တိုင္လဲ အေမာေျပပါေစ။ သူတစ္ပါးရဲ႕အေမာေတြ ကိုလည္း ေျပေစတဲ့ သူျဖစ္ပါေစ ညီေလးေရ။

မိမိလည္းရန္သူကို တိုက္ရင္း ၊လဲေနသူကို ထူရင္း၊ဝမ္းနည္းသူကို ႏွစ္သိမ့္ရင္း နဲ႕ ကိုယ့္မ်က္ရည္စ ေတြကို လူမျမင္ေအာင္ သုတ္လိုက္ၿပီးအၿပဳံးမ်က္ႏွာနဲ႕ပဲ ဒီလမ္းကို ဆက္ေလွ်ာက္ဘို႔ ထြက္ခြါ ခဲ့ျပန္တယ္။

ဒီခရီး နီးပါၿပီ

Yel kyaw thu

Unicode

ပစ္ခတ္ေနတဲ့ၾကားထဲမွာ ေ႐ႊရင္ေအး၊မုန႔္လက္ေဆာင္းဆိုတဲ့ အသံ သဲ့သဲ့ ၾကားရလို႔ လိုက္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ


ပစ္ခတ္ေန တဲ့ၾကားထဲမွာ ေ႐ႊရင္ေအး၊ မုန႔္လက္ေဆာင္ းဆိုတဲ့ အသံ သဲ့သဲ့ ၾကားရလို႔ လိုက္ၾကည့္မိတယ္။

လွည္းကို တြန္းၿပီး သြားေနတဲ့ ဒီညီေလး ကိုေတြ႕တယ္။ တစ္ ခြက္ ဘယ္ေလာက္လဲ။

၅၀၀ ပါ အစ္ကို။

ခြက္ ၃၀ ေပးကြာ။

ဟာ — ဟုတ္ကဲ့အစ္ကို။

ငါ ျပန္လာယူမယ္ ဟုေျပာၿပီး လုပ္စရာရွိတာ သြားလုပ္။

ျပန္လာေတာ့ ခြက္ ၃၀ ျပင္ဆင္ၿပီးႏွင့္ၿပီ။

ၿပီးၿပီ အစ္ကို …တကယ္ေတာ့ ငါက တစ္ခြက္ပဲ ေသာက္မွာဗ်ာ — ငိုင္က်သြားၿပီး မ်က္ႏွာ တခ်က္ညိုး သြားသည္။

ၿပီးေတာ့ ခ်က္ခ်င္းၿပဳံးၿပီး ရပါတယ္ အစ္ကို ဟု ၿပဳံးလွ်က္ ထုပ္ၿပီးသား ေ႐ႊရင္ေအး တစ္ခြက္ ကမ္းေပး သည္။

ညီေလး — ကိုယ္က တစ္ခြက္ပဲ ေသာက္မွာ။

ဝယ္မွာက ခြက္ ၃၀။

၂၉ ခြက္ကို ညီေလး သြားရင္းနဲ႕ လမ္းေဘးမွာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုနဲ႕ကေလး၊ ​ေသာက္ခ်င္ေနတဲ့ သူေတြကို အေမာေျပ တိုက္ေပးပါ။

ဒီတခါ တကယ္ လွပတဲ့အၿပဳံးနဲ႕ စိတ္ခ်ပါ အစ္ကိုရယ္ဟု ျပန္ေျပာသည္။

မိမိေပးေသာ ေငြကို ကိုင္လွ်က္ လွည္းကို ေငြျဖင့္ ပုတ္လိုက္သည္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အခုမွ ေဈးဦးေပါက္ျခင္း ျဖစ္သည္ကို သိလိုက္ရသည္။

ကိုယ္တိုင္လဲ အေမာေျပပါေစ။ သူတစ္ပါးရဲ႕အေမာေတြ ကိုလည္း ေျပေစတဲ့ သူျဖစ္ပါေစ ညီေလးေရ။

မိမိလည္းရန္သူကို တိုက္ရင္း ၊လဲေနသူကို ထူရင္း၊ဝမ္းနည္းသူကို ႏွစ္သိမ့္ရင္း နဲ႕ ကိုယ့္မ်က္ရည္စ ေတြကို လူမျမင္ေအာင္ သုတ္လိုက္ၿပီးအၿပဳံးမ်က္ႏွာနဲ႕ပဲ ဒီလမ္းကို ဆက္ေလွ်ာက္ဘို႔ ထြက္ခြါ ခဲ့ျပန္တယ္။

ဒီခရီး နီးပါၿပီ

Yel kyaw thu

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News
မိုဘိုင္းဖုန္း အင္တာနက္မ်ား အျမန္ဆုံးျပန္ဖြင့္ေပးရန္ ဆြီဒင္သံ႐ုံးေတာင္းဆို 

မိုဘိုင္းဖုန္း အင္တာနက္မ်ား အျမန္ဆုံးျပန္ဖြင့္ေပးရန္ ဆြီဒင္သံ႐ုံးေတာင္းဆို ျပည္တြင္းသတင္း မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႕မွ စတင္ကာ ျမန္မာနိုင္ငံ တစ္ဝွမ္း မိုဘိုင္းဖုန္း အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားအား ျဖတ္ေတာက္ ထားသည့္ အတြက္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ မ်ားစြာ စိုးရိမ္ ပူပန္ ပါသည္။ အေရးပါသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ားအား လက္ခံ ရရွိ ပိုင္ခြင့္သည္ ျမန္မာ ျပည္သူ တစ္ရပ္လုံး၏ အေျခခံ အခြင့္အေရး ပင္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ မိုဘိုင္းဖုန္း အင္တာနက္ မ်ားအား ျဖတ္ေတာက္ ထားျခင္းေၾကာင့္ ထိုအခြင့္အေရးမွာ ဆိုးဝါးစြာ ခ်ိဳးေဖာက္ ကန႔္သတ္ထားျခင္း ခံေနရ ပါသည္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံမွ …

News
ကိုယ္တိုင္ ဖိနပ္ေတာင္ မပါရွာပဲ ျမင္ကြင္းက လူတိုင္းကို ဆြံ႕အသြားေစတဲ့ ေရခဲေခ်ာင္း သည္ေလး ( အာဇာနည္ေတြက ျမန္မာျပည္ေနရာတိုင္းမွာ ရွိေနတာပါ )

ကိုယ္တိုင္ ဖိနပ္ေတာင္ မပါရွာပဲ ျမင္ကြင္းက လူတိုင္းကို ဆြံ႕အသြားေစတဲ့ ေရခဲေခ်ာင္း သည္ေလး ( အာဇာနည္ေတြက ျမန္မာျပည္ေနရာတိုင္းမွာ ရွိေနတာပါ ) ကိုယ္တိုင္ ဖိနပ္ေတာင္ မပါရွာပဲ ျမင္ကြင္းက လူတိုင္းကို ဆြံ႕အသြားေစတဲ ​ေေရခဲေခ်ာင္း သည္ေလးမဂၤလာပါ ခ်စ္ပရိ သတ္ႀကီးေရ ယခုေျပာ ျပေပးသြားမယ့္ အေၾကာင္း အရာေလးကေတာ့ ကိုယ္တိုင္က မျပည့္စုံံ ေပမယ့္ ေလးစားစရာ စိတ္ထားကေလးကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတဲ့ ေရခဲေခ်ာင္း သည္ေလးရဲ႕ အေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ယေန႕ အင္းစိန္ မွ ေရခဲေခ်ာင္းသည္ေလး ဆႏၵျပ ေနတဲ့ သူေတြကို ရင္ကို ေအးေစ ခ်င္တဲ့ …

News
သစၥာေဖာက္ေလာက္ေကာင္ သူရိယေနဝန္း မိုးဟိန္း(ခ)ႏိုင္ဝင္း ရဲ့ အရွုပ္ထုတ္မ်ား ထြက္ေပါ္

သစၥာေဖာက္ေလာက္ေကာင္ သူရိယေနဝန္း မိုးဟိန္း(ခ)ႏိုင္ဝင္း ရဲ့ အရွုပ္ထုတ္မ်ား ထြက္ေပါ္ သူရိယေနဝန္းမိုးဟိန္း(ခ)ႏိုင္ဝင္း ဆိုတဲ့ေကာင္နဲ႔ သူ႔မိသားစုဝင္ေတြကို Social Punishment လုပ္ဖို႔မေမ့ၾက နဲ႔အုံး။ မိုးဟိန္းဆိုတာ ၈၈အေရးခင္းမွာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္၊လူ႔ေဘာင္သစ္ ပါတီ ဥကၠဌျဖစ္တဲ့ မိုးသီးဇြန္တို႔နဲ ႔အတူ လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီမွာ အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္သူ ကိုယ္တိုင္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္၊ထြက္ေျပးရင္း နဝတေကာင္စီက ဖမ္းမိခဲ့ တာပါ။ နဝတေကာင္စီက အင္းစိန္ေထာင္ထဲကို ပို႔လိုက္တဲ့ အခါ ေထာင္ထဲမွာႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ​ေတြမ်ား​ေတာ့ ေထာင္ေ႐ြ႕ရင္းနဲ႔ ေထာင္၅ေထာင္ေလာက္ေရာက္ ခဲ့ရတယ္ ။ အဲလိုေထာင္ေျပာင္းခဲ့ တာကို အခြင့္ေရးယူၿပီး ၈၈မွာႏိုင္ငံေရး လုပ္လို႔ ေထာင္၅ေထာင္ေလာက္က်ခဲ့ဖူးတယ္ ဆိုၿပီး ဂုဏ္ေဖာ္ေျပာေန တာ။တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ေထာင္တြင္းစစ္ေၾကာေရးမွာ နဝတေကာင္စီနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးမလုပ္ဖို႔ …