ပြင့္ျဖဴ အတြက္ ေန႔မ ကူးခင္ ခင္ဦး ရဲ႕ လက္ေဆာင္ထူး

ပြင့္ျဖဴ အတြက္ ေန႔မ ကူးခင္ ခင္ဦး ရဲ႕ လက္ေဆာင္ထူး

ပြင့္ျဖဴ အတြက္ ေန႔မ ကူးခင္ ခင္ဦး ရဲ႕ လက္ေဆာင္ထူး

Breaking News- ခင္ဦးတြင္ ဒုရဲမႉး စိုးထြဋ္ခိုင္ အပါ အဝင္ ရဲႏွင့္ ပ်ဴေစာထီး ၁၄ ဦး လိုက္ပါ လာေသာ ေဖာကား ပစ္ခတ္ ခံရၿပီး ၁၄ ဦး လုံးေသဆုံး

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၂၂

စစ္ကိုင္းတိုင္း ခင္ ဦးၿမိဳ႕နယ္ ကံသစ္႐ြာ အေနာက္ ဘက္ မူးေခ်ာင္း တံတား အနီး တြင္ ခင္ဦးၿမိဳ႕မွ ထြက္ လာေသာ ဒုရဲမႉး စိုးထြဋ္ခိုင္ အပါအဝင္ရဲႏွင့္ ပ်ဴေစာထီး ၁၄ ဦး လိုက္ပါ လာေသာ

ေဖာကား ယေန႔ နံ နက္ပိုင္း ၁၁ နာရီတြင္ ပစ္ခတ္ တိုက္ ခိုက္ခံ ရၿပီး ကားေပၚပါသူ ၁၄ ဦးလုံး အားလုံး ေသဆုံး သြား ေၾကာင္း ေဒသခံ ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕ မ်ားထံမွ သိရသည္။ အဆိုပါ

တိုက္ခိုက္ မႈကို N.L.G.R.F အဖြဲ႕ ၊ေရာင္ နီေပ်ာက္ၾကား အဖြဲ႕၊ၿမိဳ႕နယ္ ပ.က.ဖ အဖြဲ႕ႏွင့္အျခား Local အဖြဲ႕စည္းမ်ားက ဝိုင္းဝန္း ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

source-khit thit

ပုံအၾကည္တင္ေပးထားပါတယ္

Unicode

ပြင့္ျဖဴ အတြက္ ေန႔မ ကူးခင္ ခင္ဦး ရဲ႕ လက္ေဆာင္ထူး

Breaking News- ခင္ဦးတြင္ ဒုရဲမႉး စိုးထြဋ္ခိုင္ အပါ အဝင္ ရဲႏွင့္ ပ်ဴေစာထီး ၁၄ ဦး လိုက္ပါ လာေသာ ေဖာကား ပစ္ခတ္ ခံရၿပီး ၁၄ ဦး လုံးေသဆုံး

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၂၂

စစ္ကိုင္းတိုင္း ခင္ ဦးၿမိဳ႕နယ္ ကံသစ္႐ြာ အေနာက္ ဘက္ မူးေခ်ာင္း တံတား အနီး တြင္ ခင္ဦးၿမိဳ႕မွ ထြက္ လာေသာ ဒုရဲမႉး စိုးထြဋ္ခိုင္ အပါအဝင္ရဲႏွင့္ ပ်ဴေစာထီး ၁၄ ဦး လိုက္ပါ လာေသာ


ေဖာကား ယေန႔ နံ နက္ပိုင္း ၁၁ နာရီတြင္ ပစ္ခတ္ တိုက္ ခိုက္ခံ ရၿပီး ကားေပၚပါသူ ၁၄ ဦးလုံး အားလုံး ေသဆုံး သြား ေၾကာင္း ေဒသခံ ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕ မ်ားထံမွ သိရသည္။ အဆိုပါ

တိုက္ခိုက္ မႈကို N.L.G.R.F အဖြဲ႕ ၊ေရာင္ နီေပ်ာက္ၾကား အဖြဲ႕၊ၿမိဳ႕နယ္ ပ.က.ဖ အဖြဲ႕ႏွင့္အျခား Local အဖြဲ႕စည္းမ်ားက ဝိုင္းဝန္း ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

source-khit thit

ပုံအၾကည္တင္ေပးထားပါတယ္


Leave a Reply

Your email address will not be published.